Контакти запослених

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
1. проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора (011)3130373 aco.janicijevic@ats.rs
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
2. Јасна Стојановић, заменик директора (011)3148680 jasna.stojanovic@ats.rs
3. Радивоје Николичић, помоћник директора за развој и квалитет (011)3138680 radivoje.nikolicic@ats.rs
4. др Љубинка Глигић, помоћник директора за међународну сарадњу (011)3130960 ljubinka.gligic@ats.rs
5. мр Борислава Јакшић, саветник директора (011)3148680 borislava.jaksic@ats.rs
6. Љиљана Маркићевић, саветник директора (011)3130960 ljiljana.markicevic@ats.rs
7. Јелица Брауновић, сарадник за административно-техничке послове (011)3130373 jelica.braunovic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА
8. мр Милица Јовчић, руководилац Одељења (011)3130371 milica.jovcic@ats.rs
9. Љиљана Јарић, сарадник за административно-техничке послове акредитације (011)3130376 ljiljana.jaric@ats.rs
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ АНАЛИТИЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
10. Јелена Стојановић, шеф Одсека (011)3130372 jelena.stojanovic@ats.rs
11. Бранка Ракоњац, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130376 branka.rakonjac@ats.rs
12. Сања Здравковић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130372 sanja.zdravkovic@ats.rs
13. Зорица Старчевић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130372 zorica.starcevic@ats.rs
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ТЕХНИЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
14. Данијела Антов-Бозало, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130371 danijela.antov_bozalo@ats.rs
15. Александра Китанић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130372 aleksandra.kitanic@ats.rs
16. др Жељка Ђурђевић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130371 zeljka.djurdjevic@ats.rs
17. Андреа Фратрић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130376 andrea.fratric@ats.rs
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ
18. Александра Николић, шеф Одсека (011)3130371 aleksandra.nikolic@ats.rs
19. Слађана Чумић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130376 sladjana.cumic@ats.rs
20. Лука Милошевић, стручни сарадник за предмете акредитације (011)3130371 luka.milosevic@ats.rs    
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЈА
21. Јелена Костић Благојевић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130372 jelena.kostic_blagojevic@ats.rs
22. Ивана Симић, менаџер предмета акредитације лабораторија   ivana.simic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ И СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
23. Никола Костић, вршилац дужности руководиоца Одељења (011)3130961 nikola.kostic@ats.rs
24. Данијела Симоновић, руководилац Одељења   danijela.simonovic@ats.rs
25. Јелена Савковић, сарадник за административно-техничке послове акредитације (011)3130961 jelena.savkovic@ats.rs
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ ТЕЛА
26. Јована Јовановић, шеф Одсека (011)3117177 jovana.jovanovic@ats.rs
27. Маријана Бачевац, менаџер предмета акредитације контролних тела (011)3130959 marijana.bacevac@ats.rs
28. Ана Живановић, менаџер предмета акредитације контролних тела (011)3117177 ana.zivanovic@ats.rs
29. др Срђан Булатовић, менаџер предмета акредитације контролних тела (011)3130959 srdjan.bulatovic@ats.rs
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
30. Иван Гагић, менаџер предмета акредитације сертификационих тела (011)3130961 ivan.gagic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
31. Јован Симић, руководилац Одељења (011)3130375 jovan.simic@ats.rs
ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
32. Радомир Лекић, шеф Одсека (011)3130375 radomir.lekic@ats.rs
33.

Биљана Вукашиновић Васиљевић, стручни сарадник за финансијске послове

(011)3130373 biljana.vukasinovic@ats.rs
34. Сандра Арсеновић, сарадник за административно-техничко финансијске послове (011)3130375 sandra.arsenovic@ats.rs
ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
35. Ненад Цветковић, шеф Одсека (011)3130378 nenad.cvetkovic@ats.rs
36. Симо Томић, стручни сарадник за правне послове (011)3130378 simo.tomic@ats.rs
37. Слободанка Стевановић, сарадник за административно-техничке правне послове (011)3130378 slobodanka.stevanovic@ats.rs
ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
38. Милош Никић, шеф Одсека (011)3130373 milos.nikic@ats.rs
39. Наташа Даниловић, самостални стручни сарадник за опште послове (011)3130373 natasa.danilovic@ats.rs
40. Лидија Мијовић, сарадник за административно-техничке и опште послове (011)3130960

mijovic.lidija@ats.rs

41. Јелена Мазалица, сарадник за административно-техничке и опште послове  (011)3130373 jelena.mazalica@ats.rs